In de praktijk kun je terecht voor:

- psychologisch astrologisch consult

- luistersessie

- jongerencoaching

- healing

- bewustzijnsontwikkeling

- innerlijk kindwerk

- telefonisch consult

Buiten mijn praktijk (op locatie) geef ik op verzoek lezingen 


Een horoscoopduiding is een eenmalig consult  waarbij ik je exacte geboortegegevens nodig heb: datum, tijd en plaats van geboorte. In het gesprek komt o.a. naar voren de weg die je ziel in dit leven wil gaan, je kwaliteiten en struikelblokken.  De juiste geboortetijd is belangrijk! Eventueel op te vragen bij de gemeente waar je geboren bent. Je kunt de horoscoop ook uit laten schrijven. Zo heb je een ideaal naslagwerk. Door middel van een horoscoopduiding raak ik je kern aan en begeleid je op je levenspad! Het is een wonderbaarlijk fenomeen. En het scheelt vaak - mocht je in therapie zijn  - meerdere therapeutische sessies!

Voor een horoscoopduiding vraag ik om vooraf te betalen, dit i.v.m. de uren die ik nodig ben voor de voorbereiding, mocht je totaal niet tevreden zijn over het gebodene dan geef ik 100% garantie. 

Daarnaast is de psychologische astrologie een betrouwbaar "instrument" om organisaties te adviseren op het gebied van personeelszaken / assessment d.m.v. een horoscoopduiding.

Een kinder/baby-horoscoop is een praktische handleiding die je als ouder prima kunt gebruiken tijdens de opvoeding. Het geeft inzicht in het energiepatroon van je kind, het geeft tevens inzicht hoe het kind de ouders ervaart. Welke spiegels houdt je kind je voor en hoe kun je als ouder op harmonische wijze een manier zien te vinden hoe jij je kind kan ondersteunen in zijn/haar ont-wikkeling.

Een spiegelgesprek/bewustzijnsontwikkeling biedt verdieping voor zij die verder willen met de ont-wikkeling van het ZELF. Ik verbind me gemakkelijk met de aanwezige (ziels)energie en ik geef je dan ook terug wat ik waarneem. Mijn werkwijze is respectvol en betrokken. Liefdevol tackelen zo zou je het ook kunnen noemen.

Luistersessie: Wanneer je iets zou willen bespreken wat je niet zo snel met een ander bespreekt of waarvoor je niemand in je omgeving kent met wie je dat zou willen bespreken, kun je bij mij terecht.

Innerlijk kindwerk is een methode om de relatie met je volwassen Ik en je kleine Ik te herstellen. Middels gesprek, meditatie en thuisopdrachten kun je vrij eenvoudig het innerlijke kind ont-moeten. Cliënten ervaren het als verrijkend, simpel en krachtig om hun innerlijk kind via mijn methode te mogen integreren en mee te nemen op hun levensreis.

Healing is een energiebehandeling waarbij je in je dagelijkse kleding op de behandeltafel ligt.Ik stem me af op de energie vanuit de kosmos en kan hierdoor in je energieveld 'werken'. Ik schoon o.a. je aura op. In een voorgesprek kun je aangeven waar je behoefte aan hebt en in een nagesprek krijg je van mij feedabck over wat ik waar heb genomen in je energieveld. Deze informatie kan verhelderende inzichten opleveren! Het is bij een healing fijn dat je schone kleding, sokken en haren hebt.

Jongerencoaching Om mij heen hoor ik steeds vaker verhalen van ouders over hun ‘kinderen’, jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot en met 18 jaar die zijn vastlopen. Problemen met de studie, faalangst, eetproblematiek, diepe onzekerheden etc. De meeste ouders willen het beste voor hun kind en vragen de huisarts om hulp, de huisarts geeft in de meeste gevallen een verwijsbrief mee voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Allemaal goed bedoeld, maar wat ik zie gebeuren is dat deze jongeren een stempel met “psychische stoornis” opgeplakt krijgen. Ik vind dat zorgwekkend. Naar mijn idee zouden deze jongeren eerst naar ‘een tussenpersoon’ kunnen gaan, alvorens ze bij de geestelijke gezondheidszorg aankloppen. Daarom mijn initiatief om me in te zetten voor jongeren die het even moeilijk hebben. Meestal groeien kinderen over hun ‘problemen’ heen en is een gesprek met een buitenstaander voldoende om weer zonnig voorwaarts te gaan. Een stempel opgeplakt krijgen geeft ‘het kind’ geen goed gevoel, het deugd dan immers niet. Ieder kind, ieder mens deugd! Het is het systeem waarin we leven wat zegt dat iemand ‘iets’ heeft en dus niet mee kan functioneren (in de ogen van de ander). Daarnaast wil ik opmerken dat wanneer ik in gesprek ben met de jongere, ik ook in gesprek ga met de ouder(s). Ik vind het contact tussen ouder en kind minstens zo belangrijk als ‘het probleem’ waar de jongere mee kampt.

Mocht ik tijdens deze gesprekken toch vinden dat de jongere verdere ondersteuning nodig heeft die ik niet kan bieden, dan geef ik dit uiteraard zo snel mogelijk aan!

Mijn loopbaan ben ik begonnen als jongerenwerkster en ik heb daarnaast een periode als groepswerker in de jeugdpsychiatrie gewerkt. Ook heb ik in mijn praktijk al meerdere jongeren en ouders mogen ondersteunen: ervaring genoeg dus.

Wil je meer informatie hierover? Neem gerust contact op!

 

Telefonisch consult is mogelijk wanneer je niet in de mogelijkheid bent om fysiek langs te komen. Je betaald vooraf en we maken een bel-afspraak. Ik kan je bellen naar een vast of een mobiel telefoonnummer. Je kunt zowel vooraf als tijdens het gesprek aangeven wat je bezig houdt. Is je onderwerp binnen een half uur besproken dan krijg je van mij 40% van het betaalde consult teruggestort. 

Lezingen kunnen door mij op maat gegeven worden. Ik kan algemeen iets vertellen over de psychologische astrologie, ik kan ook iets vertellen over een bepaald thema: bijvoorbeeld: communicatie, relaties, kinderen etc.  Er is veel mogelijk en vraag gerust naar de mogelijkheden!

 


Communicatief bewust via de psychologische astrologie


Voor organisaties die persoonlijke groei willen inzetten voor organisatorische ontwikkeling. Ik ben van mening dat bewustzijnsontwikkeling ruimte vrijmaakt voor verbinding en dat verbinding met jezelf resulteert in verbinding met de ander. Het gebrek aan verbinding, ten eerste persoonlijke verbinding en ten tweede de verbinding met de ander, kan voor discommunicatie binnen je werk en privéleven zorgen. Ruis op de lijn met jezelf en de ander is onplezierig, en kan in allerlei nare situaties uitmonden.


De planeet Mercurius is binnen de astrologie de planeet die weergeeft hoe iemand zich uitdrukt, hoe iemand kennis opneemt en verwerkt, hoe iemand communiceert wanneer hij zich bijvoorbeeld bedreigd voelt of juist enthousiast over iets is. Bewustzijn op je eigen Mercurius en die van je naaste collega’s kan maken dat je je meer met elkaar (en je zelf!) verbonden gaat voelen en/of dat je als team soepeler, en vanuit meer balans kunt gaan communiceren. Er zal meer begrip en zeker bewustzijn ontstaan. 

Ik maak de traininig op maat, wat betekent dat ik in een voorgesprek inventariseer wat er speelt binnen de organisatie en waar behoefte aan is. 

 

 


 

 


Carin van der Hem-Rodenhuis te Nij Beets, 0512461247 | Deze site is gemaakt met Webklik.nl 

n